• Tân Thành giảm nghèo nhờ trồng cam sành

    Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) đã chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang trồng cam sành, góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 25,7 triệu đồng/năm, số hộ nghèo từ 200 hộ (năm 2011) giảm xuống còn 45 hộ. 

    14:30 | 25-06-2015 | Kinh nghiệm làm ăn