• Liên hoan phim tự làm của trẻ em dân tộc và miền núi

    Liên hoan phim trẻ em “Lan tỏa ước mơ” được tổ chức tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình từ ngày 15 đến 17 tháng 9 năm 2017. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Kết nối tiềm năng lãnh đạo do ChildFund Việt Nam triển khai tại ba tỉnh: Hòa Bình, Cao Bằng và Bắc Kạn với sự tài trợ của Chương trình Viện trợ Phát triển của Chính phủ Australia trong giai đoạn 2016-2019. Chương trình đã thu hút 180 em nhỏ chủ yếu là thuộc dân tộc thiểu số và đến từ các địa bàn khó khăn, thuộc vùng 135.

    10:14 | 18-09-2017 | Văn hóa