• Cao Bằng nỗ lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

  Những năm gần đây, nhằm thúc đẩy phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt” trong các nhà trường, ngành Giáo dục tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia. Để hoàn thành mục tiêu, tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục.

  08:02 | 15-03-2019 | Xã hội

 • Nghệ An: Nhiều khó khăn trong xây dựng trường chuẩn quốc gia

  Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tình trạng trường chuẩn nhưng vẫn thiếu “chuẩn” đang xảy ra hoặc một số địa phương trong tỉnh.

  08:20 | 03-10-2018 | Xã hội

 • Nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia ở huyện biên giới Mường Tè

  Mường Tè (Lai Châu) là huyện biên giới đặc biệt khó khăn của cả nước, giao thông cách trở, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn còn nhiều thiếu thốn. Trong điều kiện xuất phát điểm thấp, huyện Mường Tè đã nỗ lực đầu tư để xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên.

  09:19 | 29-03-2018 | Xã hội

 • Trà Lĩnh tập trung xây dựng trường chuẩn Quốc gia

  Xác định xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, là tiêu chí quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng) không ngừng đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, đáp ứng yêu cầu phát triển.

  11:14 | 27-11-2015 | Xã hội