• Phấn đấu giải quyết cơ bản hồ sơ người có công với cách mạng còn tồn đọng trước ngày 27/7

    Các địa phương cần giải quyết cơ bản hồ sơ người có công với cách mạng gồm liệt sỹ, thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh đang tồn đọng trước ngày 27/7/2017. Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại Hội nghị Công tác giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng khu vực phía Nam, tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23/2.

    13:39 | 24-02-2017 | Chính sách