• Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

  Sáng 2/3, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII, đại biểu Quốc hội Khóa XV với kết quả 487/488 đại biểu Quốc hội tán thành (bằng 98,38%). Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu:

  19:50 | 02-03-2023 | Xã hội

 • Tóm tắt tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

  Chiều 26/7, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  15:00 | 26-07-2021 | Xã hội

 • Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

  Sáng 26/7, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  09:50 | 26-07-2021 | Xã hội

 • Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ

  Chiều 20/7, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

  15:26 | 20-07-2021 | Xã hội

 • Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: Tiểu sử tóm tắt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

  Chiều 5/4, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  16:35 | 05-04-2021 | Xã hội

 • Kỳ họp thứ 11, Quốc hội XIV: Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

  Sáng 5/4, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  09:23 | 05-04-2021 | Xã hội

 • Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

  Sáng 31/3, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

  09:50 | 31-03-2021 | Xã hội

 • Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

  Sáng 1/2, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

  09:03 | 01-02-2021 | Xã hội

 • Tiểu sử tóm tắt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

  Chiều 26/7, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc đã được tín nhiệm bầu chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. TTXVN trân trọng giới thiệu tiểu sử của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

  16:21 | 26-07-2016 | Lưu

 • Tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang

  Chiều 25/7, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, ông Trần Đại Quang đã được tín nhiệm bầu chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu tiểu sử của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

  15:51 | 25-07-2016 | Lưu

 • Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

  Sáng 22/7, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. TTXVN trân trọng giới thiệu tiểu sử của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

  10:51 | 22-07-2016 | Lưu

 • Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

  Sáng 7/4, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội Khóa XIII đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ. TTXVN trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

  11:02 | 07-04-2016 | Lưu

 • Tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang

  Sáng 2/4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông Trần Đại Quang đã được tín nhiệm bầu chức vụ Chủ tịch nước. TTXVN trân trọng giới thiệu tiểu sử của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

  10:55 | 02-04-2016 | Lưu

 • Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

  Sáng 31/3, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được tín nhiệm bầu chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. TTXVN trân trọng giới thiệu tiểu sử của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

  13:57 | 31-03-2016 | Lưu

 • Tiểu sử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thống nhất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

  18:45 | 28-01-2016 | Lưu