• Di tích lịch sử cách mạng nhà cụ Đám Thi

    Di tích lịch sử cách mạng nhà cụ Nguyễn Tiến Tuận (tức cụ Đám Thi) ở thôn Thọ Môn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) là một trong những cơ sở, căn cứ cách mạng quan trọng nuôi giấu nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương giai đoạn tiền khởi nghĩa từ năm 1940 - 1945. Tại đây, cũng diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng mang tính chất quyết định đến cách mạng cả nước.

    09:31 | 19-08-2015 | Văn hóa