• Tìm hướng sản xuất và tiêu thụ thanh long bền vững

    Sáng 21/2, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị Tình hình sản xuất và tiêu thụ thanh long. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Trồng trọt, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất thanh long tại 3 tỉnh: Bình Thuận, Long An và Tiền Giang.

    14:50 | 21-02-2022 | Kinh nghiệm làm ăn

  • Đa dạng thị trường để giải bài toán tiêu thụ thanh long

    Một lượng lớn thanh long vào vụ thu hoạch nhưng không có đầu ra do các cửa khẩu sang Trung Quốc đang bị đóng khiến nhiều địa phương như Bình Thuận, Long An, Tiền Giang chưa biết xoay sở ra sao. Các chuyên gia cho rằng, sản xuất, tiêu thụ thanh long không chỉ là vấn đề trước mắt mà cần có kế hoạch và chiến lược lâu dài; trong đó, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ là cần thiết.

    17:00 | 06-01-2022 | Kinh nghiệm làm ăn