• Hà Nội trồng hoa công nghệ cao góp phần tăng thu nhập cho nông dân

    Những năm vừa qua, Hà Nội với tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp thì việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị đất canh tác có ý nghĩa quan trọng...

    09:08 | 01-06-2022 | Kinh nghiệm làm ăn

  • Hỗ trợ cải thiện thu nhập của nông dân thông qua tái thiết nông nghiệp khu vực đồi núi Sơn La

    Ngày 20/3, Lễ tổng kết Dự án hỗ trợ cải thiện thu nhập của người nông dân thông qua tái thiết nông nghiệp tổng hợp khu vực đồi núi (SFIRIA) đã diễn ra tại Trường Đại học Tây Bắc (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). Dự án nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Kasama (Nhật Bản) với tỉnh Sơn La, dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

    18:00 | 20-03-2018 | Chính sách