Thứ 3, 31/03/2020, 16:6 GMT+7

Dịch COVID-19: Tổ chức cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch

13:40, 20/03/2020

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa ban hành Công văn số 1338/CV-BCĐ về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.