Chủ nhật, 05/04/2020, 19:5 GMT+7

Long An tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

16:52, 17/01/2019

Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trên địa bàn; trong đó, chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; tăng cường sâu sát cơ sở, nắm chắc thông tin tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm; xem xét, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng nguyên tắc các đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra tài chính Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về một số sai phạm nghiêm trọng

17:11, 18/09/2017

Từ ngày 13 đến 16/9/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 17. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung chính sau: