• Thành phố Hồ Chí Minh: Vẫn còn tình trạng người đứng đầu thiếu quan tâm đến cải cách hành chính

    Chiều 02/10, tại hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2018 của thành phố, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Vẫn còn tình trạng người đứng đầu một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến cải cách hành chính, thủ trưởng đơn vị ngại tiếp dân, không quan tâm đến bức xúc của dân, đến đoàn kết nội bộ cũng như không quan tâm, không xử lý sai phạm; bản thân người đứng đầu không biết, không dám ký mà giao cho cấp phó ký văn bản xin lỗi dân vì giải quyết hồ sơ trễ hẹn.

    21:02 | 02-10-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh