• Lá chắn xanh cho người dân vùng ven biển ở Nghệ An

    Tỉnh Nghệ An hiện có gần 800 ha rừng ngâp mặn ở các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc… đang phát triển tốt, trở thành lá chắn xanh góp phần bảo vệ vùng bờ biển trước thiên tai, biến đổi khí hậu, giúp người dân khai thác tốt tiềm năng về nuôi trồng thủy sản, tăng thêm thu nhập.

    10:17 | 25-11-2016 | Xã hội