• Nhà nông Bình Phước bảo vệ vườn điều trước thời tiết diễn biến phức tạp

  Vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán 2023, "thủ phủ điều" Bình Phước đang vào cao điểm mùa trổ bông, đậu trái. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng nhiều diện vườn điều nên người dân đang tích cực chăm sóc vườn, chủ động phòng ngừa dịch bệnh.

  16:00 | 06-02-2023 | Kinh nghiệm làm ăn

 • Mùa thu hoạch kém vui ở thủ phủ điều Bình Phước

  Những ngày này, phần lớn diện tích điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang trong giai đoạn chín rộ vào vụ thu hoạch chính. Tuy nhiên, không khí thu hoạch điều năm nay kém vui hơn mọi năm vì theo nhà vườn ước tính năng suất thấp và giá cũng thấp.

  12:00 | 06-04-2022 | Kinh nghiệm làm ăn

 • Hỗ trợ giống tái canh "thủ phủ" điều Bình Phước

  Trước tình trạng sâu bệnh trên cây điều trong thời gian vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đã chỉ đạo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch hỗ trợ cây giống cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. 

  16:20 | 16-05-2018 | Chính sách