• Thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1003/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp.

    11:05 | 08-10-2020 | Chính sách