• Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng cơ chế đột phá phải nằm trong thể thống nhất của cả nước

    Chiều 9/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo “Các vấn đề phát triển Thành phố Hồ Chí Minh: Cơ chế, chính sách đột phá”. Đây là một trong những nội dung diễn ra trong khuôn khổ thực hiện Đề án "Cơ chế chính sách đột phá để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước theo Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị". 

     

    22:10 | 09-03-2017 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh