• Xây dựng hệ thống thông tin mã số vùng trồng cà phê

    Sáng 23/5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) tổ chức hội thảo Công bố kết quả thí điểm hệ thống thông tin mã số vùng trồng cà phê.

    14:15 | 23-05-2019 | Xã hội