• Những món ăn từ ngô của người Mông

    Ngô là cây lương thực gắn liền với cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Mông. Những món ăn, đồ uống được chế biến từ ngô ngày nay đã trở thành một loại sản phẩm mang đậm chất vùng cao.

    06:40 | 10-12-2015 | Văn hóa