• Lâm Đồng tạm thời cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái

    Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quy định tạm thời cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh. Theo quy định này, hạn mức cho thuê môi trường rừng tối thiểu là 10 ha, tối đa là 100 ha với thời gian cho thuê tối đa không quá 30 năm.

    11:00 | 24-03-2021 | Xã hội