• Tượng cổng làng của người Xê đăng

    Tượng cổng làng không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật mang âm hưởng của hồn thiêng sông núi, mà nó còn đánh thức sức sống của đồng bào Xê đăng, tạo thêm niềm tin yêu cháy bỏng về một cuộc sống an lành và hạnh phúc đã gắn bó với người Xê đăng Trà My (Quảng Nam) từ bao đời.

    10:12 | 13-04-2019 | 54 dân tộc Việt Nam