• Nông dân trồng lúa chất lượng cao tăng lợi nhuận từ 15-20%

    Nhiều nông dân ở tỉnh Trà Vinh đã thực hiện theo khuyến cáo của ngành chuyên môn đưa các giống lúa mới chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào sản xuất kéo giảm được chi phí, bán được giá cao, tăng lợi nhuận từ 15 – 20% so với các giống lúa cũ.

    16:30 | 19-11-2022 | Kinh nghiệm làm ăn