• Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại bản vùng cao Tà Đằng

    Là bản vùng cao, sâu xa nhất của xã đặc biệt khó khăn Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), bản Tà Đằng có 44 hộ với 238 nhân khẩu đều là người dân tộc Mông, trong đó số hộ nghèo chiếm trên 50%, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cực kỳ khó khăn.

    08:21 | 14-08-2021 | Xã hội

  • Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở vùng Tây Nguyên

    Từ năm 2014 đến nay, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã phân công đảng viên là cán bộ do Ban chỉ đạo quản lý về tham gia sinh hoạt định kỳ trực tiếp với 88 chi bộ cơ sở, chủ yếu là các chi bộ ở các thôn, buôn, bon, làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào công giáo của các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum để tiếp cận tìm hiểu sâu hơn về điều kiện sống của đồng bào, thực trạng về chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng và năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

    09:56 | 17-05-2017 | Xã hội