• Sự học ở nơi nghèo nhất Lai Châu

    Trường phổ thông dân tộc bán trú  trung học cơ sở Tá Bạ nằm trên địa bàn xã Tá Bạ, một xã vùng cao của huyện biên giới Mường Tè. Đây là xã nghèo nhất Lai Châu với trên 90% là hộ nghèo, chủ yếu là đồng bào dân tộc La Hủ sinh sống. 

    15:48 | 04-03-2015 | Xã hội