• Sân chim Vàm Hồ

    Xứ dừa Bến Tre được thiên nhiên ban tặng nhiều điểm du lịch hấp dẫn làm lay động lòng người. Nổi bật trong số đó là sân chim Vàm Hồ.

    07:08 | 20-06-2016 | Du lịch