• Hội nghị Báo chí 2021: Bảo đảm các cơ quan báo chí có định hướng rõ ràng, có nguồn lực phát triển đúng hướng

  Trong khuôn khổ Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, diễn ra sáng 24/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn đã báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc; đồng thời nêu rõ những vấn đề đặt ra và bài học kinh nghiệm, các nhận thức mới, từ đó đề xuất các mục tiêu, giải pháp trong thời gian tới.

  10:49 | 24-12-2021 | Xã hội

 • Trao giấy phép hoạt động cho 18 tạp chí chuyển đổi theo quy hoạch báo chí

  Chiều 4/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trao giấy phép hoạt động cho 18 tạp chí (thuộc 18 tổ chức Hội). Đây là các đơn vị nằm trong diện chuyển đổi mô hình, sắp xếp cơ quan báo, tạp chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 362/QĐ-TTg. Giấy phép của các tạp chí này có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2020.

  20:15 | 04-03-2020 | Xã hội

 • Hoàn thành quy hoạch báo chí 19 tổ chức hội Trung ương

  Thông tin từ Cục Báo chí cho biết, đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai xong việc chuyển đổi mô hình, sắp xếp các cơ quan báo chí đối với 19 tổ chức hội Trung ương. Theo đó, báo điện tử Tri thức trẻ thành chuyên trang của Báo điện tử Tổ quốc, hoạt động từ 01/02/2020.

  06:40 | 28-02-2020 | Xã hội

 • Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

  Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 nhằm mục tiêu sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử.

  17:24 | 04-04-2019 | Chính sách