Thứ 7, 04/04/2020, 6:32 GMT+7

Quy định mới về quỹ tín dụng nhân dân

10:23, 13/07/2017

Ngày 5-7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Thông tư số 06/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23-01-2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31-03-2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân.