• An Giang tôn vinh, khen thưởng 66 tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu

    Sáng 16/2, tại thành phố Long Xuyên (An Giang), Ban điều hành Quỹ Tiếp sức tài năng tỉnh An Giang tổ chức lễ tôn vinh, khen thưởng 65 cá nhân và 1 tập thể có thành tích học tập, thi đấu và giảng dạy, nghiên cứu khoa học tiêu biểu, xuất sắc trong năm 2020.

    11:45 | 16-02-2021 | Xã hội