• Việc thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thực hiện đúng theo phương án, lộ trình

  Thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 kèm theo Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 61/78 cơ quan, tổ chức, địa phương đã hoàn thành thực hiện sắp xếp, quy hoạch báo chí.

  18:29 | 01-01-2021 | Xã hội

 • Trao giấy phép hoạt động cho 18 tạp chí chuyển đổi theo quy hoạch báo chí

  Chiều 4/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trao giấy phép hoạt động cho 18 tạp chí (thuộc 18 tổ chức Hội). Đây là các đơn vị nằm trong diện chuyển đổi mô hình, sắp xếp cơ quan báo, tạp chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 362/QĐ-TTg. Giấy phép của các tạp chí này có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2020.

  20:15 | 04-03-2020 | Xã hội

 • Hà Nội: Giảm 10 cơ quan báo chí sau khi thực hiện sắp xếp phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025

  Với mục tiêu sắp xếp hệ thống báo chí thành phố Hà Nội gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025. Theo đó, thành phố thực hiện sắp xếp 15/20 cơ quan báo chí.

  13:10 | 07-01-2020 | Trang Hà Nội

 • Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

  Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 nhằm mục tiêu sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử.

  17:24 | 04-04-2019 | Chính sách

 • Phổ biến Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

  Ngày 25/9, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Tham dự hội nghị có đông đảo các cơ quan quản lý, chủ quản báo chí, các bộ, ngành liên quan và phóng viên nhiều cơ quan báo chí trung ương, địa phương. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son chủ trì hội nghị. 

  18:35 | 25-09-2015 | Xã hội