• Sức sống mới trên quê hương cách mạng Tân Trào lịch sử

  Là một trong những địa phương đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang, với những lợi thế, tiềm năng sẵn có, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Trào (huyện Sơn Dương) đã và đang phát huy truyền thống, tạo nên diện mạo quê hương cách mạng ngày càng khởi sắc.

  09:09 | 16-08-2023 | Xã hội

 • Nhớ mùa thu lịch sử trên quê hương cách mạng Tân Trào

  Cuối tháng 5/1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về tới làng Kim Long (thôn Tân Lập ngày nay), thuộc xã Kim Long (nay là xã Tân Trào), huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), để chỉ đạo cách mạng. Người đã chọn xã Tân Trào làm Thủ đô Khu giải phóng, căn cứ địa cách mạng của cả nước. Tại đây, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã có những quyết định quan trọng, lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước vào tháng 8/1945…

  11:06 | 18-08-2022 | Xã hội

 • Nhiều đổi thay trên quê hương cách mạng Tân Trào

  Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang – nơi đã đi vào lịch sử cách mạng nước ta, nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc trong cách mạng tháng Tám. Trong những năm qua, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, người dân Tân Trào luôn đoàn kết, nỗ lực, phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

  07:33 | 12-08-2021 | Xã hội

 • Tháng Tám trên quê hương cách mạng Tân Trào lịch sử

  Tân Trào - căn cứ địa cách mạng của cả nước, nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại quyết định vận mệnh dân tộc. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng người dân Tân Trào hôm nay đang tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

  16:01 | 08-08-2020 | Xã hội

 • Tháng Tám trên quê hương cách mạng Tân Trào

  Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, người dân xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) hôm nay đang nỗ lực vượt khó, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…

  13:00 | 01-09-2018 | Xã hội

 • Đổi thay trên quê hương cách mạng Tân Trào

  Phát huy truyền thống quê hương cách mạng Tân Trào lịch sử, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Quốc dân đầu tiên, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng Tân Trào ngày một phát triển.

  14:35 | 14-08-2015 | Du lịch