• Ngăn tình trạng “quân xanh, quân đỏ” trong đấu giá tài sản

    Tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, thông đồng, dìm giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản diễn ra vẫn phổ biến. Để ngăn chặn tình trạng tiêu cực gây thất thoát tài sản này, dự thảo Luật Đấu giá tài sản dành hẳn một chương quy định về xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá, bồi thường thiệt hại.

    08:27 | 05-10-2016 | Xã hội