• Phi cầu sài xứ Thanh - đặc sản tiến vua ngon và quý hiếm

    Dù nghe tên khá lạ, nhưng phi cầu sài thực sự là một món đặc sản khá nổi tiếng đối với du khách đến thăm biển Hải Tiến, Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Phi có ở nhiều nơi, nhưng chỉ có phi của khúc sông Trà mới được xem là “sơn hào hải vị’’ để dâng vua.

    06:00 | 13-02-2018 | Đặc sản địa phương