• Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

  Trong 2 ngày 4-5/7, MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội đã hiệp thương, thống nhất cử 64 ủy viên Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ mới. Ông Điểu Xuân Hùng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

  18:15 | 05-07-2019 | Xã hội

 • Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc thông qua hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

  Cần lựa chọn phương thức, nội dung giám sát và phản biện xã hội phù hợp, gắn liền với thực tiễn đời sống, qua đó nâng cao hiệu quả và vai trò hoạt động của MTTQ các cấp là nội dung được nhấn mạnh tại tọa đàm “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay – Thực trạng và giải pháp”. Tọa đàm do Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 17/10.

  15:50 | 17-10-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận

  Ngày 3/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ 10, khóa X (nhiệm kỳ 2014 - 2019) nhằm đánh giá, thảo luận kết quả triển khai công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018.

  21:17 | 03-07-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

 • Vĩnh Long nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

  Theo đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, sau 3 năm (2014-2016) thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Vĩnh Long đã tích cực triển khai các hình thức giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bước đầu đạt hiệu quả.

  09:49 | 10-05-2017 | Xã hội

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

  Chiều 12/12, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh về công tác Mặt trận tại thành phố năm 2016. Dự buổi làm việc có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

  10:04 | 13-12-2016 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh