• Thực hiện tốt vai trò “phên giậu” quốc gia (Bài 2)

    Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 20 năm qua, bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, ổn định về tổ chức và biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa.

    07:56 | 03-10-2018 | Xã hội

  • Thực hiện tốt vai trò “phên giậu” quốc gia (Bài 1)

    Trong 20 năm qua, cùng với đồng đội vùng biên viễn của đất nước, những chiến sỹ mang quân hàm xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực làm tròn trách nhiệm là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển thuộc địa bàn thành phố, góp phần cùng nhân dân thành phố hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

    11:03 | 02-10-2018 | Xã hội