• Hoài Đức xây dựng nông thôn mới gắn với mục tiêu phát triển thành quận

    Với truyền thống quê hương anh hùng, vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện Hoài Đức sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu hướng đến trở thành quận trong tương lai không xa...

    17:23 | 14-10-2022 | Xã hội