• Đến 2019, giá ô tô nhỏ sẽ giảm đến 42%

    Theo dự thảo mới nhất về sửa đổi Luật sửa đổi các điều liên quan đến Luật thuế vừa được Bộ Tài chính công bố, mặt hàng có sự điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt mạnh nhất là ô tô dưới 9 chỗ ngồi.

    09:14 | 23-10-2015 | Xã hội