• HDBank chính thức niêm yết trên HOSE

    Ngày 05/01/2018, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), mã: HDB, với số lượng 980.999.979 cổ phiếu và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 33.000 đồng/cổ phiếu. 

    14:49 | 05-01-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh