• "Cú huých" và áp lực từ nhà bán lẻ ngoại tại thị trường Việt Nam

    Thị trường bán lẻ Việt Nam đang phát triển mạnh với nhiều kênh thương mại hiện đại ngày càng trở nên phổ biến, qua đó tạo nhiều điểm mua sắm đa dạng cho người dân thành phố. Đặc biệt, sự tham gia của các doanh nghiệp ngoại được đánh giá là vừa tạo áp lực vừa mang lại "cú hích" mạnh mẽ thúc đẩy các đơn vi ̣phân phối hiện đại Việt Nam năng động vươn lên để cạnh tranh tồn tại và phát triển.

    16:30 | 05-01-2018 | Xã hội