• Đánh thức tiềm năng du lịch ngoại thành Hà Nội

    Ngành Du lịch Thủ đô đang từng bước khai thác tiềm năng du lịch ngoại thành nhằm đa dạng hóa sản phẩm, phát triển toàn diện du lịch, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội địa phương.

    08:55 | 24-06-2019 | Du lịch

  • Triển lãm ảnh nghệ thuật “Cuộc sống ngoại thành Hà Nội”

    Sáng 3/8, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội thuộc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật, trưng bày các tác phẩm được lựa chọn từ Cuộc thi ảnh nghệ thuật lần thứ 48 - năm 2018 chủ đề “Cuộc sống ngoại thành Hà Nội”.

    15:45 | 03-08-2018 | Trang Hà Nội