• Ai quản mô hình “bán trú vệ tinh”?

    Trong lúc các trường công lập chưa giải quyết được tình trạng quá tải thì mô hình “bán trú vệ tinh” nở rộ đã đáp ứng phần nào nhu cầu của phụ huynh tìm chỗ học tập, sinh hoạt cho con em ngoài giờ học chính thức ở trường. Tuy nhiên, vẫn chưa có hành lang pháp lý nào cho mô hình này.

    10:52 | 15-04-2016 | Xã hội