Thứ 6, 20/09/2019, 17:44 GMT+7

Nghi thức Cúng cơm mới của người La Ha

06:00, 04/05/2019

Cứ vào khoảng tháng 9, tháng 10 dương lịch hàng năm, trước khi gặt lúa, bà con người La Ha (Sơn La) thường làm lễ cúng cơm mới. Nghi thức này luôn được cộng đồng người La Ha ở Sơn La trân trọng lưu giữ.