Thứ 7, 07/12/2019, 4:52 GMT+7

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước

20:40, 01/11/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP về cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.