Thứ 4, 20/11/2019, 17:20 GMT+7

Chăm lo giáo dục và đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc Khmer

13:46, 05/04/2019

Phần đông đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ sinh sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Toàn vùng hiện có 95 xã và 969 thôn đặc biệt khó khăn, 334 xã trong danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. Vì vậy, chăm lo giáo dục và đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc Khmer là nhiệm vụ quan trọng với các ngành, các cấp, các địa phương.  

Nghệ An khó bố trí việc làm cho các đối tượng cử tuyển

14:30, 08/01/2019

Nghệ An hiện đang có rất nhiều sinh viên là người dân tộc thiểu số đi học theo chế độ cử tuyển tốt nghiệp ra trường nhưng chưa được bố trí việc làm. Trong số đó có những người đã thất nghiệp nhiều năm nay.

Trà Vinh dành hơn 2 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ dạy và học chữ Khmer trong nhà chùa

08:17, 09/06/2018

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh, thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ về chính sách dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số, trong giai đoạn 2010 – 2017, bình quân mỗi năm tỉnh dành hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ việc dạy và học chữ Khmer ở 134 chùa Khmer trong tỉnh.