• Bảo tồn, phát huy nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc Bahnar

  Tháng 2/2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc Bahnar tại các huyện Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Rẫy và thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Điều này mang lại những tín hiệu tích cực trong công tác bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống của bà con.

  08:09 | 11-03-2023 | Đặc sản địa phương

 • Lưu giữ, bảo tồn nghề dệt thủ công truyền thống của người Tày ở Bắc Kạn

  Người Tày ở Bắc Kạn có nghề dệt thủ công truyền thống lâu đời, được lưu truyền từ đời này qua đời khác và tồn tại cho đến ngày nay. Nghề dệt thủ công truyền thống có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế cũng như đời sống văn hóa, nó tồn tại cùng với quá trình phát triển của tộc người Tày và các dân tộc thiểu số khác sinh sống tại địa phương. Tuy nhiên nghề dệt cũng dần mai một do sự tiện lợi của những đồ may sẵn và những người biết dệt cũng đã cao tuổi, trong khi lớp trẻ không mấy mặn mà với nghề...

  06:00 | 25-02-2018 | 54 dân tộc Việt Nam

 • Cần lưu giữ và phát triển nghề dệt thủ công truyền thống của người Tày ở Bắc Kạn

  Nghề dệt thủ công truyền thống của người Tày ở Bắc Kạn đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ đời này qua đời khác nhưng đang dần mai một do lớp trẻ không mấy mặn mà với nghề.

  11:00 | 23-02-2016 | Văn hóa