Thứ 7, 04/04/2020, 12:44 GMT+7

Ngành gạo Việt Nam trước xu thế tự do hoá thương mại hoàn toàn

17:32, 08/10/2018

Thay vì để các cơ quan đầu mối của Chính phủ thực hiện nhập khẩu gạo, nhiều thị trường nhập khẩu gạo truyền thống của Việt Nam đang chuyển dần sang giao cho doanh nghiệp tư nhân đấu thầu hạn ngạch hoặc tự do hóa hoàn toàn thương mại gạo. Điều này được các chuyên gia nhận định sẽ trực tiếp tác động đến tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tới, nhất là ở các doanh nghiệp.

Xuất khẩu gạo: Lấy nhu cầu thị trường định hướng sản xuất

11:17, 24/10/2017

Nhu cầu tiêu thụ gạo trên thế giới ước đạt 42 triệu tấn; trong đó, tiêu thụ mạnh nhất vẫn là các thị trường châu Á và châu Phi với một số loại nhất định. Vì vậy, nhiều chuyên gia trong ngành xuất khẩu gạo cho rằng, muốn phát triển ngành gạo, cần phải lấy nhu cầu thị trường để định hướng sản xuất trong nước, thay vì sản xuất nhiều chủng loại nhưng chỉ đáp ứng một phần nhu cầu thị trường như hiện nay.

Xuất khẩu gạo: Doanh nghiệp nhỏ mong chờ được “cởi trói”

08:49, 16/06/2017

Bộ Công Thương đang dự thảo trình Chính phủ nghị định mới thay thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu lúa gạo, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, đã mang đến nhiều hi vọng “cởi trói” cho cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu gạo, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đề xuất phương án “cởi trói” cho kinh doanh xuất khẩu gạo

07:40, 25/02/2017

Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến việc bãi bỏ hay giữ lại các quy định trong Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, tuy nhiên hầu hết các ý kiến đều cho rằng, các quy định này cần phải được sửa đổi theo hướng nâng cao chất lượng lúa gạo Việt để đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh hiện nay.