• Lạm dụng ngôn ngữ “chat” trong giao tiếp

    Với việc rút gọn về ngữ pháp và từ vựng một cách tùy hứng, bừa bãi, không ít bạn trẻ đã lạm dụng ngôn ngữ “chat” khi giao tiếp, không chỉ gây phản cảm mà còn ảnh hưởng đến việc giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

    14:36 | 21-12-2015 | Xã hội