• Trà Vinh khuyến khích liên kết, hợp tác trong đầu tư phát triển chăn nuôi

  Mục tiêu của tỉnh Trà Vinh trong năm 2020, phấn đấu toàn tỉnh phát triển tổng đàn lợn đạt 320.000 con; đàn trâu, bò 220.000 con và đàn gia cầm 6 triệu con. Với tổng sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm các loại đạt khoảng 78.000 tấn. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi vào cuối năm 2019 đã ảnh hưởng khá lớn đến mục tiêu phát triển đàn vật nuôi của tỉnh.

  10:10 | 07-05-2020 | Xã hội

 • Trà Vinh xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp

  Tỉnh Trà Vinh có dân số hơn 1 triệu người với khoảng 32% là đồng bào Khmer, phần lớn cư trú ở nông thôn, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Để nâng cao đời sống đồng bào, Trà Vinh đã và đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp...

  11:24 | 07-09-2019 | Xã hội

 • Trà Vinh tạo bước đột phá mới cho nông nghiệp (Bài 2)

  Là tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long, Trà Vinh có tích tự nhiên hơn 2.215 km2, với địa hình thấp và phẳng, có hệ thống sông rạch phong phú nên đất đai luôn được phù sa bồi đắp. Được thiên nhiên ưu đãi nên đã tạo cho Trà Vinh một nền sản xuất nông nghiệp đa dạng và phong phú từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở cả 3 vùng nước mặn, lợ và ngọt.

  15:36 | 20-11-2017 | Chính sách

 • Trà Vinh tạo bước đột phá mới cho nông nghiệp (Bài 1)

  Là tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long, Trà Vinh có tích tự nhiên hơn 2.215 km2, với địa hình thấp và phẳng, có hệ thống sông rạch phong phú nên đất đai luôn được phù sa bồi đắp. Được thiên nhiên ưu đãi nên đã tạo cho Trà Vinh một nền sản xuất nông nghiệp đa dạng và phong phú từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở cả 3 vùng nước mặn, lợ và ngọt.

  14:29 | 20-11-2017 | Chính sách