• Dịch COVID-19: Sơn La đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường

    Ngày 27/4, gần 23.000/28.000 học sinh khối 9 và 12 tại tỉnh Sơn La đã quay lại trường để tiếp tục chương trình học tập. Công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19, nhất là đối với học sinh tại các trường bán trú được ngành giáo dục tỉnh Sơn La đặc biệt chú trọng.

    21:37 | 27-04-2020 | Xã hội