• Kỹ thuật trồng nấm linh chi đỏ đạt năng suất cao

    Để trồng nấm linh chi đỏ đạt năng suất cao chúng ta phải tìm hiểu học hỏi kĩ thuật và kinh nghiệm của rất nhiều người, vì mỗi người trồng nấm đều có phương pháp , cách thức nuôi trồng khác nhau tùy theo về kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

    06:04 | 06-05-2019 | Kinh nghiệm làm ăn

  • Thầy giáo về hưu trồng nấm linh chi đỏ

    Là một giáo viên về hưu, thầy giáo Nguyễn Ngọc Sanh đã tận dụng mảnh đất sau vườn để xây dựng một cơ sở nuôi trồng nấm linh chi chất lượng cao với mô hình khép kín, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

    15:12 | 19-12-2016 | Xã hội