• Lần đầu tiên phát hiện nước dạng lỏng trên Sao Hỏa

    Ngày 25/7, các nhà thiên văn học quốc tế thông báo lần đầu tiên phát hiện một hồ nước ngầm lớn trên Sao Hỏa, củng cố thêm niềm tin về khả năng có nhiều nước, thậm chí là sự sống, tồn tại trên Hành tinh Đỏ.

    10:29 | 26-07-2018 | Nhìn ra thế giới