• Miễn nhiệm Chủ tịch tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế

    Ngày 1/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận và thông qua một số nghị quyết quan trọng liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; thực hiện các thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

    13:15 | 01-11-2022 | Xã hội