• Tết Đoan Ngọ trong văn hóa Việt Nam

    Ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ còn được dân gian gọi là bằng cái tên dân dã hơn là Tết giết sâu bọ. Đây là một trong những ngày lễ truyền thống có nội hàm văn hóa phong phú.

    07:04 | 06-06-2019 | Văn hóa